Nowy etap w rozwoju człowieka cz 5

W nowym, konstrukcję energetyczną tworzą trzy elementy: myśl, świadomość i forma. Myśl umożliwia tworzenie, jest impulsem decyzyjnym uruchamiającym świadomość istot, czyli zgromadzoną wiedzę. Niesie sobą zamysł dla całości i wszystkich współtworzących ją istot. Dzięki temu wszystkie elementy całości są spójne. W wyniku tych działań powstaje forma – upostaciowanie jednostki.

Przekształcenia formy fizycznej trwają od wielu lat. Obecnie zbliżamy się do momentu, w którym nastąpi pełne jej „przestrojenie” Nowa konstrukcja energetyczna (myśl, świadomość, forma) stanowi całość – bez odrębności na elementy. Wszystkie elementy człowieka, które przeniknęły się i powstała całość: człowiek, który w kolejnym etapie istnienia będzie świadomie powoływać wszelkie zjawiska i istoty.
Nowa forma jest „obrazem” wiedzy i posiadanych przez jednostkę predyspozycji. Im szersze rozumienie – tym większy dostęp i możliwość korzystania z wiedzy całościowej i Wypracowanych we wszystkich cyklach rozwojowych predyspozycji, które obecnie nie przynależą do określone] istoty – a mogą z nich korzystać wszyscy.

Przestrojenie formy, „przemiana” dokonuje się po neutralizacji zapisów zgromadzonych w programatorze – co wiąże się z jego rozpadem. Kolejny element, który przestaje istnieć w konstrukcji całości, a także wszystkich istot – to zamysł, zwany w religiach duchem, ta część stanowiła zbiornik różnorodnych idei, a następnie ideologii, powstających podczas procesu materialnego. Każda planeta, nacja, naród, grupa posiada zamysł – czyli inaczej – zbiór informacji, który realizowały ciała w materii. Ponieważ znika podział na odrębne grupy: religijne, kulturowe, społeczne, narody, rasy – to niepotrzebne są zamysły dla poszczególnych grup. W nowym nie ma miejsca na jakiekolwiek idee, czy ideologie. Zamysł jest jeden dla całości, wynika zawsze z potrzeby, a nie jest rezultatem intelektualnych spekulacji.

W budowie całości i każdej istoty przestaje istnieć programator. który hamował dopływ impulsów myśli do formy. Co w praktyce oznacza, że w budowie istot nie ma duszy. Nowa forma jest wypadkowa duszy i ciała. Po raz pierwszy człowiek przechodząc do kolejnego procesu nie rozstaje się z formą, (forma się nie rozpada) – a świadomie zewnętrznie uczestniczy w jej przestrojeniu. Końcowy etap – to moment – „błysk”, w czasie którego następuje pełna jej przebudowa. Nowa forma jest nieodłącznym elementem myśli i świadomości, odwzorowuje w sobie ich właściwości. Jest więc wszechstronna. Można ją rozpraszać, dokonywać zmian w jej budowie, zagęszczać i rozrzedzać.
Także poprzez nią odbywa się tworzenie. Skupia w sobie możliwości form energetycznych, jak i fizycznych. Jest aktywnym uczestnikiem wszystkich zachodzących procesów. Reaguje na myśl, która wysyła jednostka. Może pracować zarówno w przestrzeni energii i materii, które istnieją odrębnie jeszcze do końca trwania procesu materialnego. Poprzez nową formę będzie się odbywać likwidacja programatorów na planie II.

Nie wszystkie istoty będą posiadać od razu tak wszechstronne formy. Tylko te, które wypracowały dostateczny pułap rozumienia do świadomego uczestnictwa w tworzeniu Pozostałe te możliwości wypracują w trakcie trwania kolejnego procesu. Wzbudzane do rozwoju i poszerzania rozumienia impulsami mają możliwość wypracowania wszechstronnej formy.

Zakończenie procesu materialnego – to rozproszenie form materialnych i utrzymujących ich programatorów. Wraz z tym rozpada się kula realizacji – a energia zostaje uwolniona z dotychczasowych form. Podobnie jak w poprzednich etapach tworzenia następuje skupienie wszystkich syntez do punktu. Różnica jednak jest taka. ze obecnie syntezy przenoszone są świadomie przez ukształtowane w procesie materialnym jednostki. Te zachowują pamięć wszystkich przeżytych procesów.

Obecnie nakładają się na siebie równocześnie dwa procesy: 1: rozpad świata form materialnych i 2: myślowe powoływanie nowej rzeczywistości. Syntezy gromadzą się w poszczególnych jednostkach, które staja się zbiornicami wiedzy i energii. Te z siebie będą powoływały nowe światy i istoty. Wszystkie jednostki, które świadomie rozpoczynają kolejny etap w istnieniu całości musza spotkać się jeszcze w ciałach. Połączenie wszystkich „części” całości odbywa się na wszystkich planach. Ciało jest elementem, który jako ostatni dopuszczany jest do tworzenia.

W poprzednim procesie powstające ciała, miały umożliwić człowiekowi pełne wykształcenie cech i możliwości Był to etap poznania i nauki, w wyniku których miało dojść do pełnego rozumienia wszystkich zachodzących procesów. Kolejny etap. w który teraz wchodzimy polega na świadomym zastosowaniu posiadanych predyspozycji i wiedzy. Jest to etap świadomego tworzenia.
Proces tworzenia nowego podobnie jak przy poprzednich procesach – rozpoczyna się od utworzenia myślowego kształtu, tego co ma się zadziać. Ukonkretniona myśl – zamysł napiera na przestrzeń myślową starego świata, wymusza zmiany w świadomości ludzkiej, przymusza do szerszego rozumienia.

Dodaj komentarz