Nowy etap w rozwoju człowieka cz 2

Tak więc informacja o zmianie ma możliwość dotarcia do każdego nawet najdrobniejszego elementu.

Dzięki temu mechanizmowi, każdy element mógł korzystać z energii całości, odbierać impulsy pobudzające rozwój. Energia była doprowadzana równomiernie do każdej części całości.

W momencie pojawienia się w rozwoju myśli ludzkiej ideologii, nastąpiło przerwanie naturalnego obiegu energii i odcięcie poszczególnych elementów (jednostek) od całości. Wyznający jedną z ideologii, utożsamiający się z teoriami utworzyli zamknięte pule energii, do których nie docierają impulsy z całości, bowiem zakodowane umysły nie dopuszczają innych od znanych – wyznawanych treści.

W obiegu energii powstały bloki, zatory, które przechwytywały energie i przetwarzały każdą informacje, a wraz z nią energię zgodnie z wprowadzoną ideologią. Wszelkie tego typu twory (grupy ideologiczne) są niczym zrakowaciałe komórki w zdrowym organizmie, które za wszelką cenę chcą zająć jak największą przestrzeń i doprowadzić do unicestwienia „żywiciela”.

Powstanie odizolowanych od siebie grup, podłączonych pod program ideologii spowodowało, ze większość ciał utraciła umiejętność odbioru impulsów z przestrzeni energii. Poprzez ograniczenie świadomości ludzkiej do obrębu materii lub związanie jej ideologią wiele impulsów pochodzących z innych przestrzeni Wszechświata przestało docierać do świadomości zewnętrznej.

Równocześnie z zawężeniem świadomości zablokowane zostały ośrodki odbiorcze znajdujące się w mózgu ( prawa półkula odbiera impulsy z antymaterii; lewa z – materii).

Człowiek poprzez formę zaczął postrzegać tylko zewnętrzny świat, czyli wytwór umysłów ukształtowanych pod wpływem różnorodnych teorii i ideologu. Ograniczenie to spowodowało, ze istota ludzka stała się ułomna, pozbawiona możliwości korzystania z całego spektrum wiedzy i energii. Do jej świadomości i narzędzi zaczęły docierać tylko nieliczne impulsy. Wraz z tym rozwinął się intelekt, który zaczął interpretować każdą napływającą informację -wartościować, a następnie odrzucać To. co nie znane lub niezgodne z zakodowanymi treściami – stało się niemożliwe.

Największą przeszkoda w odbiorze impulsów jest intelekt i rozgadany umysł. Wówczas człowiek staje się głuchy na informacje nie słyszy impulsów, jakie odbiera mózg. Często choć impuls jest zauważony przez świadomość zewnętrzną – to jest lekceważony, bo intelekt uznaje, że sytuacja, zdarzenie, o jakich jest informowany jest niemożliwa.

Każdy impuls niesie sobą określony rodzaj energii. Jeżeli intelekt jest rozbudowany lub jednostka posiada silne kody, natychmiast jest on interpretowany zgodnie z zakodowanymi treściami. Wówczas każda informacja zostaje błędnie odebrana i nie przynosi jednostce żadnych korzyści, bowiem utrzymuje jej świadomość wciąż na tym samym poziomie. Jeden impuls (myśl) może być odebrany przez wiele osób na różny sposób.

Gdy włączy się intelekt natychmiast rozpoczyna się interpretacja informacji Jednostka zakodowana religijnie widząc np. kule światła natychmiast utożsamia ją z bogiem, a naukowiec odbierze ją jako zjawisko fizyczne, bo istnienia innych nie dopuszcza.

Najczęściej odbiór impulsów nie jest uświadamiany zewnętrznie – ciało realizuje je automatycznie. Tak dzieje się np. w przypadku zagrożenia życia. Wiele osób zetknęło się z sytuacja, gdy nagle dostały silny nakaz np. opuszczenia mieszkania, nie wsiadania do samolotu itp. Za chwilę dochodziło do wypadku, w którym ciało gdyby nie posłuchało impulsu poniosłoby śmierć. W takiej sytuacji impuls zostaje odebrany w formie nakazu – ciało nie ma wówczas nic do powiedzenia – musi wykonać polecenie.

Do świadomości zewnętrznej dociera impuls, który jednostka sama wysyła do świadomości zewnętrznej Jeżeli umysł jest wyciszony – wówczas dotrze każda informacja. Informacja jeżeli zostanie odebrana bez interpretacji – wzbogaca człowieka, poszerza tego rozumienie. Jeżeli zostanie zinterpretowana – wzmacnia kody, zasila intelekt co osłabia dalsze możliwości odbiorcze jednostki.

Łączność pomiędzy wszystkimi elementami całości także dokonuje się poprzez wysyłanie i odbiór impulsów przez poszczególne jej „cząstki” – istoty ludzkie, kosmos, planety itp. Całość – skupia w sobie wszystkie potrzebne do tworzenia elementy. Tworzenie w jej obrębie rozpoczyna się od wyodrębnienia dwóch „czynników” twórczych: myśl (aktywny – wprowadzający przekształcenia) i świadomość (bierny ulegający przekształceniom).

Myśl oddziaływuje w formie impulsów – wzbudza ruch, zmiany, podział, czyli tworzenie. Jest czynnikiem, który zmusza do reakcji, przekształceń, czyli rozwoju świadomości i wszystkiego co się z niej wyłania.

1.Jest zarazem zbiorem syntez zgromadzonych z procesów zachodzących w obrębie świadomości i niesie sobą zamysł dla mających zadziać się procesów.

2. Świadomość także ostrzega i reaguje na każdy impuls myśli, rejestruje wszystkie zachodzące zjawiska, równocześnie gromadzi w sobie wiedzę z toczących się procesów. Jest zbiornikiem wiedzy całościowej.

Wnikający impuls myśli uaktywnia wiedzę, a wraz z nią energię.

Świadomość wyznacza równocześnie przestrzeń tworzenia, w której zgromadzone są właściwości i możliwości. Istniejące w tej przestrzeni cząstki energii – są tworzywem, z którego powstają różnorodne istoty i formy. W kolejnych etapach tworzenia właściwości są odwzorowywane w powstających formach – podobnie jak cechy genetyczne rodziców są powielane w ciałach ich dzieci. Cechy i właściwości są zmienne i zależne od toczących się wewnątrz niej procesów.

Impuls myśli zmienia stan energetyczny świadomości, niesie sobą bowiem określony potencjał. Wnikniecie impulsu w przestrzeń świadomości wprowadza nową jakość, uaktywnia świadomość – tak rozpoczyna się kolejny etap tworzenia. Każda wprowadzona myśl – to informacja (zamysł) na którą reagują cząsteczki świadomości.

Każda wprowadzona myśl zostaje badana, rozpoznawana przez świadomość, uruchamia ona wówczas cały aparat ..rozpoznawczy”. Uwaga z całości zostaje przeniesiona na sprowadzoną informacje, która zaczyna się postaciować, nabierać kształtu energetycznego aż do uzyskania maksymalnie zagęszczonej formy. Wówczas pula świadomości dzieli się na mniejsze, które skupione są przy powstających formach. Równocześnie gromadzi się przy nich wiedza. Tak wyodrębniane są poszczególne istoty, które uzyskują świadomość siebie i procesów, w których uczestniczą. Posiadają również możliwość operowania myślą, wysyłania i odbioru impulsów, a więc tworzenia i przekształcania rzeczywistości. W ten sposób same stają się całością i uzyskują jej właściwości i możliwości.

Na planie materii właściwości i możliwości dwóch czynników twórczych (myśl, świadomość) przejawiają się jako pierwiastek męski i żeński. Do każdego aktu tworzenia niezbędne są obydwa elementy: + i – . Powstanie formy materialnej możliwe jest – gdy istnieje odpowiednie środowisko, analogicznie dotyczy to każdej formy energetycznej i myślowej. Każda forma materialna powstaje w obrębie energii matki biologicznej, psychicznej i mentalnej – dotyczy to form ludzkich czy też stojących niżej w rozwoju. Pierwiastek męski umożliwia rozpoczęcie tworzenia – przekazuje impuls i energię na rozpoczęcie, kształtowanie się formy.

W całości – impuls myśli wprowadza zamysł podziału energii, niesie sobą informację, w jaki sposób całościowa pula energii ma zostać podzielona. Od tego zależy budowa Wszechświata, ilość istot, kosmosów, planet i form na nich się znajdujących. Podobnie dzieje się w momencie zapłodnienia: plemnik łącząc się z komórką jajowa wprowadza informację o podziale i jego rodzaju. Te dwa czynniki decydują – jaka powstanie forma i jakie będzie posiadała cechy.

Każde przekształcenie, wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w całości rozpoczyna się zawsze od impulsu myśli, w którym zawarta jest informacja i określony potencjał energetyczny. Wszelkie zmiany w świadomości całości – a tym samym w formach znajdujących się na poszczególnych planach mogą dokonać się dopiero po wprowadzeniu w jej obręb określonej myśli.

Obecnie przestrzeń myślowa i energetyczna starego procesu – to grzęzawisko teorii, ideologii, religii, które nie dopuszczają do świadomości ludzkiej żadnych nowych, odmiennych od dotychczasowego sposobu myślenia – myśli. Ukształtowana przez programy manipulacyjne świadomość istot pracujących w materii chroni istniejący świat i formy, które go zapełniają.

Równocześnie blokuje ona dokonanie jakichkolwiek zmian na planie materii. Istniejące dotychczasowe zapisy zostają jednak powoli neutralizowane poprzez coraz silniejsze oddziaływanie nowej myśli (informacji), która wnikając w świadomość starego procesu ”rozpuszcza” istniejące programy: kody, schematy myślowe. W ten sposób oczyszczana zostaje przestrzeń tworzenia na czterech planach, a energia jest uwalniana z zamkniętych (skupionych w obrębie poszczególnych ideologii) pul energii.

Dodaj komentarz