Iluzja wolnej woli ewolucyjnie rzeczywista

Iluzja wolnej woli jest faktem, świadomie z wolnej woli korzystają nieliczni. Dzisiejsza wolność polega na tym, że możemy wybrać miejsce w którym będziemy robić co nam karzą. Ludzie poprzez media są przymuszani do wzajemnej wrogości. Wszelkie obciążenia fiskalno podatkowe są pochodną tego iż tzw. władza rozsmakowała się w życiu na koszt innych.

Ludzie zamiast współpracować ze sobą walczą, dlatego wielokrotnie zamiast budować coś nowego niszczą to, co już wcześniej udało się zbudować. W miejscu gdzie ludzie powinni być świadomi pojawia się nieustanna ocena i rywalizacja.

Iluzja wolnej woli

Wolna wola jest również bardzo ważna w kontekście moralnej odpowiedzialności za popełnione czyny, ale również w kontekście osobistych osiągnięć czy wymiaru sprawiedliwości.

Przecież postrzegamy siebie jako świadomych sprawców dokonujących wolnych wyborów.

Iluzja wolnej woli psychologicznie szkodliwa

U części populacji mówienie o iluzji wolnej woli powoduje odczuwanie niepokoju i definiują to odczucie jako psychologicznie szkodliwe i nie chcą tego dłużej słuchać.

Iluzja wolnej woli

Iluzja wolnej woli tworzy rzeczywistość

Wolna wola jest złudzeniem, można się o tym przekonać patrząc w przeszłość i analizując poszczególne sytuacje. Wtedy dojdziemy do wniosku, że nasze zachownie było ściśle zdeterminowane wieloma rzeczami takie jak wychowanie, szkoła, genetyka itp.

Świadomy umysł decyduje od 0,5 do 7 sekund po tym, jak podświadomy podjął już dezycję. Nie należy zapominać o zdeterminowanym elektryczno-chemicznym mechaniźmie, który zachodzi w mózgu tuż przed podjęciem decyzji.

Więc trudno mówić o wolnej woli jako takiej, raczej możemy mówić o większej świadomości i ta dotyczy raczej wąskiej grupy światowej arystokracji.

Nie powinniśmy walczyć ze starym (to z czym walczymy wzmacniamy to), twórzmy nowe bez oglądania się na stare.

Religie i wszelakie bóstwa służą kontroli wyznawców, utrzymywania ludzi w strachu i posłuszeństwie.

Bóg w ludzkich umysłach kojarzony jest jako sięganie po doskonałość, wyjątkowość, traktowane jako wyróżnik.

Ludzie pragną sięgać po stanowiska, zaszczyty, pieniądze, pozycja społeczna jest dla człowieka bardzo ważna. Taki sposób myślenia dotyka, każdego, intelektualistów, ateistów, sportowców, aktorów, lekarzy, polityków i tak dalej i tak dalej.