RADORO DARO SLAWO

Słowiańska Agma RADORO DARO SLAWO

Czesław Białczyński:
,,Słowiańska mantra nazywana jest ogma, albo agma (od ognia i mieć/móc/moc/mać-macierz/imać – dające żar, nadające moc/energię/życie. Ogma to inaczej mogta – mogtowija – magija, magia. Ogma/mogta/modła/agma składa się (nie tylko ale także) z czarownych mantrowych sylab związanych z bóstwem: np. ~RAGA GARA CHRON~, albo TRADO ISTRA WESE JARGA ŁADODEJA.

Każde z tych słów jest świętą runą głagołem- dźwiękiem mowy-rzykania i magicznym znakiem.
Np Ładodeja to dziełanie/dawanie/nadawanie dźwiękiem i znakiem Ładu, a jednocześnie odwołanie się do bogów Ładu – Uładzenia Świata, Uk-Ładu – tworzenie odpowiednich myślokształtów.

Ogma powtarza tę mantrę tak jak czynią to mnisi w Tybecie. Om mani padme hum – to mantra/mudra działająca wewnętrznie wibracjami na osobę, która powtarza mantrę.

Poszczególne dźwięki sylab mają wnikać w istotę człowieka i przekształcać sześć uczuć, przeszkadzających w drodze do oświecenia. Takie samo jest działanie słowiańskich mantr i ogmat/agmat.”

 

Słowiańscy znachorzy i kapłanki korzystali z siły mantr do pracy z wewnętrznymi wibracjami w których zawarta jest moc przemiany rzeczywistości.

Wibracja dźwięku to podstawa wszechświata. Każdy dźwięk niesie z sobą określoną częstotliwość, która wpływa na konkretną część mózgu i całego organizmu. Za pomocą mantr, medytacji lub odpowiednich dźwięków możemy wpływać na nasze życie i uwalniać nieznane nam wcześniej potencjały. Po wedyjskiej kulturze Ariów zachowały się starosłowiańskie mantry- Agmy.

Agma (Агма)- Słowo mocy, przy wymowie którego uruchamia się mechanizm sprzyjający energetycznej przemianie na poziomie ciała lub umysłu. Agmy składają się głównie z jednego, dwóch lub (rzadko) trzech słów.
Nie staraj się zrozumieć Agmy. Jest to runa, słowo, dźwięk otwierający osobę, która go wymawia. Dźwięk przemieniający osobę, która go wymawia, a tym samym przemieniający okoliczności i rzeczywistość.

Nagranie bazuje na podkładzie o częstotliwości 432Hz. (wzmacnia również wibracje wymawianych run/agm/słów mocy). Okazuje się, że gdy częstotliwość jest dostrojona do 432 Hz (naturalna i korzystna częstotliwość) nasz mózg wchodzi w stan synchronizacji z falą Schumanna oraz tworzącą ją pasma alikwotów.

Równowaga taka występuje w przyrodzie nazywana często strojem naturalnym Solfeggio. W 432 Hz wibruje złoty środek PHI, ujednolicona jest właściwość światła, czasu, przestrzeni, materii, grawitacji, magnetyzmu, biologii; ma również ogromne korzyści dla całego systemu komórkowego w organizmie.

Powtarzanie Agmy

-Dla skutecznego oddziaływania, niezbędne jest powtarzanie Agmy choć raz każdego dnia
przez co najmniej 15 minut.
-Najlepiej wykonywać tę czynność siedząc na piętach, można również stać.
-Złożyć ręce na klatce piersiowej, pamiętając, by dłonie były połączone.
-Kierując swą świadomość do wewnątrz powtarzać dokładnie każde słowo Agmy.
-Można zamknąć oczy, lecz lepiej jest mantrować z otwartymi patrząc w niebo.
-Ważne jest obserwowanie najsubtelniejszych odczuć.
-Delikatne uczucie drżenia oznacza działanie Agmy na poziomie układu nerwowego i jej dobroczynny wpływ.

RADORO (РАДОРО)
Wprowadza równowagę sił (witalnych)
między częściami ciała
i niweluje zapory w przepływie energii.
Pomaga zbliżyć międzyludzkie relacje
[Восстанавливает разорванные связи- przywraca zerwane więzi].
Jest wibracją sprzyjającą dobremu losowi.

DARO (ДАРО)
Uzdrawia/zapobiega konfliktom między sferami: ciało-duch.
Jest to potężna broń przeciwko złu.
Powtarzanie tej runy wnosi do życia człowieka
entuzjazm i obniża poczucie wszelkich obaw i lęków.

SLAWO (СЛАВО)
Odcina napływ negatywnych emocji i myśli,
wskazując jednocześnie na wewnętrzne źródło problemu.
Daje intuicyjną zdolność
do przystosowania się do zmian w życiu.
[Дает энергию в ведении дел
-Pomaga w codziennych czynnościach].
Dodaje sił.

Radoro – It brings a balance of vital forces
between parts of the body
and eliminates the dam/blocks in the flow of energy.
It helps to connect more close interpersonal relationships

Daro – Heals / prevents conflicts between the spheres: the body-spirit.
It is a powerful weapon against evil.
Repeat this rune brings enthusiasm to human life
and reduces the feeling of all the fears and anxieties.

Slawo – Cuts off the flow of negative emotions and thoughts,
while pointing to the internal source of the problem.
It gives intuitive ability
to adapt to changes in life.

takpolska.pl