Prawdziwe znaczenie liczby 666

Odkrycie pierwiastka węgla przypisuje się Egipcjanom oraz Sumerom (ok 3750 p.n.e.).

Układ heksagonalny – układ krystalograficzny, w którym trzy z czterech osi leżą w jednej płaszczyźnie, mają jednakową długość, a kąt między nimi wynosi 120°. Czwarta oś jest osią sześciokrotną, ma inną niż pozostałe długość i jest do nich prostopadła.

Liczba 666

Liczba 666 odwołuje się do atomu węgla oraz człowieka. Carbon-12, jeden z 5 elementów ludzkiego DNA, składający się z 6 protonów, 6 elektronów oraz 6 neutronów (…)

Znaczenie liczby 666

Znaczenie liczby 666

Angielska nazwa „carbon” pochodzi od łacińskiego „carbo”, oznaczającego węgiel, węgiel drzewny i grafit. To samo tyczy się francuskiego „charbon”. Dowód na ukrycie [takiej formy] 666 w Biblii, to Ks. Izajasza 6:6 – „Wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza„

Ten magiczny, dany przez Boga symbol kodu chemicznego, jest kodem całego życia, a tym samym również człowieka. Liczbą człowieka jest 6 neutronów, 6 protonów i 6 elektronów – „Six hundred threescore and six” (666). Wiele różnych pierwiastków chemicznych łączy się z węglem, formując tym samym całą naszą materialną rzeczywistość, zwaną przez niektórych Matriksem. (gnosticwarrior.com)

Nowy Testament został napisany przez starożytnych gnostyków, prekursorów tego co znamy obecnie pod nazwą „spisek Iluminatów”. Postać Chrystusa, gnostycznego mesjasza, wielokrotnie nauczała na kartach Ewangelii wbrew temu, co znajdowało się na kartach tzw. Starego Testamentu.

Jednym z powodów stworzenia mitu Chrystusa była potrzeba zatarcia pamięci o nadchodzącym mesjaszu pośród społeczności żydowskiej, przy jednoczesnym przedstawieniu go w jak najgorszym świetle dla reszty ludzkości. Udało się to połowicznie, nie tylko dzięki rozprzestrzenieniu chrześcijaństwa, ale również islamu.

Ukrzyżowanie na Golgocie to śmierć trojga ludzi na krzyżach. Krzyż łaciński używany przez Kościół w kolejnych wiekach to rozpakowany sześcian reprezentujący zamknięty świat.

Sześcian to cyfra 6

Sześcian to oczywiście cyfra 6, zaś trzy krzyże dają nam sekwencję 6-6-6. Symbolika śmierci Chrystusa na krzyżu to symbolika zwycięstwa nad światem (666), czego zresztą teologia chrześcijańska nigdy się nie wypierała, chodzi tylko o to, że wierni Kościoła nie rozumieją prawdziwego przesłania stojącego za tą alegorią. Pokonanie świata – jego „rozpakowanie” – oznacza uwolnienie od materii.

Chrystus na kartach Nowego Testamentu zapowiada zniszczenie tego świata, a nie jego kontynuację. Jego Ojciec jest Monadą z filozofii platońskiej, koncepcją pitagorejską, natomiast „władca tego świata” przed którym przestrzega, to nie żaden diabeł, chociażby dlatego, że nikt w Biblii nie dał żadnemu aniołowi ani demonowi władzy nad Stworzeniem.

Władca świata to jego Stwórca, tylko i wyłącznie, ten sam Stwórca którego opisuje Tora, a którego filozofia platońska nazywa Demiurgiem.

Sumując powyższe, „Syn niegodziwości” z Apokalipsy, który od późniejszych Ojców Kościoła otrzymał przydomek Antychrysta (głównego Antychrysta) okazuje się być albo mitem, bajką mającą trzymać w ryzach potulnych wiernych.

Albo jest to próba obsmarowania mesjasza zarówno judaizmu, jak i innych religii świata, który w np. Torze i reszcie Tanachu zapowiadany jest jako ten, który zmieni pozbawiony równowagi świat na lepsze. Bez potrzeby jego niszczenia.

[kkstarratings]

źródło: https://radtrap.wordpress.com

takpolska.pl