Nowy etap w rozwoju człowieka cz 10

rozwój człowieka

W nowym procesie istnieje całość jako jeden świat. W procesie materialnym – wielość światów (przestrzenie równoczesne) tworząca Wszechświat wynikała z konieczności wykształcania różnych specjalizacji i predyspozycji. Te wpływały z kolei […]

->

Nowy etap w rozwoju człowieka cz 7

rozwój człowieka

W nowym procesie człowiek współistnieje ze wszystkimi istotami. Wszystkie powoływane istoty oddźwiękają na wysyłane przez niego impulsy. Zmiany w całości i poszczególnych istotach dokonują się bezpośrednio po decyzji człowieka – […]

->

Nowy etap w rozwoju człowieka cz 6

rozwój człowieka

W nowym procesie uczestniczą tylko jednostki, które osiągnęły dostateczny pułap rozumienia siebie i otaczającej rzeczywistości. Podstawą do rozpoczęcia kolejnego etapu jest rozumienie, że człowiek nie jest ciałem a całością, w […]

->

Nowy etap w rozwoju człowieka cz 5

rozwój człowieka

W nowym, konstrukcję energetyczną tworzą trzy elementy: myśl, świadomość i forma. Myśl umożliwia tworzenie, jest impulsem decyzyjnym uruchamiającym świadomość istot, czyli zgromadzoną wiedzę. Niesie sobą zamysł dla całości i wszystkich […]

->
1 2