rozwój człowieka

Nowy etap w rozwoju człowieka cz 9

Na fali dźwięku przenoszona jest energia np. planety. Dźwięk wzbudza rezonans w drugim poziomie i przekładany jest na barwę i emanację energetyczną - wytworzenie nastroju, który rozchodzi się na całość. Emanacja ta dociera w postaci…

rozwój człowieka

Nowy etap rozwoju człowieka cz 8

Informacja musi być utwierdzona w świadomości ludzkiej - by w nowym procesie, w żadnej istocie nie powstało pojęcie: bóg. I choć większość Ziemian nie przyjmuje tych informacji do wiadomości, to zostają one odwzorowane w najdrobniejszej…

rozwój człowieka

Nowy etap w rozwoju człowieka cz 7

W nowym procesie człowiek współistnieje ze wszystkimi istotami. Wszystkie powoływane istoty oddźwiękają na wysyłane przez niego impulsy. Zmiany w całości i poszczególnych istotach dokonują się bezpośrednio po decyzji człowieka - nie tak jak w procesie…

rozwój człowieka

Nowy etap w rozwoju człowieka cz 6

W nowym procesie uczestniczą tylko jednostki, które osiągnęły dostateczny pułap rozumienia siebie i otaczającej rzeczywistości. Podstawą do rozpoczęcia kolejnego etapu jest rozumienie, że człowiek nie jest ciałem a całością, w której zachodzą wszystkie procesy toczące…

rozwój człowieka

Nowy etap w rozwoju człowieka cz 5

W nowym, konstrukcję energetyczną tworzą trzy elementy: myśl, świadomość i forma. Myśl umożliwia tworzenie, jest impulsem decyzyjnym uruchamiającym świadomość istot, czyli zgromadzoną wiedzę. Niesie sobą zamysł dla całości i wszystkich współtworzących ją istot. Dzięki temu…

rozwój człowieka

Nowy etap w rozwoju człowieka cz 4

Przywódcy religijni, ideolodzy od wieków programują całe społeczności, tak by uzyskać jak największe korzyści dla siebie. Ludzie karmieni są więc mirażami wzmagającymi cierpienie, niewiedzę, ból i lęk. Człowiekiem odciętym od wiedzy łatwo sterować i wprowadzać…

rozwój człowieka

Nowy etap w rozwoju człowieka cz 3

Nowy etap w istnieniu człowieka i Wszechświata jest konsekwencją rozwoju myśli a wraz z nią świadomości. Jego rozpoczęcie wiąże się z koniecznością sprawdzenia w praktyce wiedzy zgromadzonej przez człowieka. Przez miliardy lat człowiek poprzez różnorodne…

rozwój człowieka

Nowy etap w rozwoju człowieka cz 2

Tak więc informacja o zmianie ma możliwość dotarcia do każdego nawet najdrobniejszego elementu. Dzięki temu mechanizmowi, każdy element mógł korzystać z energii całości, odbierać impulsy pobudzające rozwój. Energia była doprowadzana równomiernie do każdej części całości.…

rozwój człowieka

Nowy etap w rozwoju człowieka cz 1

Każda istota, forma w każdej chwili swojego istnienia wysyła i odbiera impulsy. Impuls to inaczej myśl, drganie energii, a wraz z nią informacja, stan emocjonalny, odczucie, obraz. Każdy impuls pobudza do ruchu, przekształceń, zmian -Wszechświat,…

Akceptacja i poddanie

Kiedy zaakceptujemy otaczający nas świat i uznamy, że rzeczywistość jest właśnie taka jaka jest otworzy się przed nami nowe zrozumienie wynikające z braku oporu przed tym co jest. Kiedy przestaniemy uciekać zaczniemy więcej widzieć i…