RADORO DARO SLAWO

Słowiańska Agma RADORO DARO SLAWO Czesław Białczyński: ,,Słowiańska mantra nazywana jest ogma, albo agma (od ognia i mieć/móc/moc/mać-macierz/imać – dające żar, nadające moc/energię/życie. Ogma to inaczej mogta – mogtowija – […]

->

Prawdziwe znaczenie liczby 666

numer 666

Odkrycie pierwiastka węgla przypisuje się Egipcjanom oraz Sumerom (ok 3750 p.n.e.). Układ heksagonalny – układ krystalograficzny, w którym trzy z czterech osi leżą w jednej płaszczyźnie, mają jednakową długość, a […]

->
1 2